HÄCKPLANTOR

 

Mät planteringsytorna noga, överskottsplantor återtages ej. 

Friväxande häckar 3plant/m.   Klippta häckar 4 plant/m.

Amelanchier alnifolia Alvdal.

Häggmispel

- spicata.

Häggmispel

Aronia mel. Elata

Svartaronia

Caragana arborescens.

Sibirisk ärtbuske, salttollerant

Crataegus grayana.

Amerikansk hagtorn.

Potentilla fruticosa Fridhemi.

Ölandstok

Ribes alpinum Schmidt.

Måbär.

Sorbus aucuparia.

Rönn

Syringa josikaea Oden.

Ungersk syren. Friv.2 plantor/meter-klippt 3 plantor/meter

 

 

 

Aronia melanocarpa Elata - Svart Aronia

 

 OBS! 

 Mät planteringsytorna noga, överskottsplantor återtages ej

 För Friväxande häckar planterar man 3plantor/meter. (dvs. 3 Häckplantor inom 1 m)

 För Klippta häckar planterar man 4 plantor/meter. (dvs. 4 Häckplantor inom 1 m)